ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται (x)

ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται (x)

The horn of Helm Hammerhand shall sound in the deep. One last time.

"That’s gross."
"You’re gross!"

Lupita Nyong’o’s photos and outtakes from OscarWrap Magazine (November 26, 2013)

Unus pro omnibus, omnes pro uno.